Źródła finansowania

Podstawowe źródła finansowania

W swojej działalności Stowarzyszenie JESTEM opiera się na:

  1. Środkach własnych (darowizny osób fizycznych i prawnych, składki członkowskie, wolontariat, sponsorzy instytucjonalni)
  2. Dotacjach i subwencjach oświatowych
  3. Częściowej odpłatności uczestników
  4. Grantów

Sponsorzy i darczyńcy

  1. FAMIKO-BUD Sp. z o.o.
  2. Agencja Reklamowa InfoStudio

Oraz 11 darczyńców prywatnych.