Do pobrania

Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia

Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia - 1658489511_konteksty-okl[1].jpg

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza część pracy prezentuje Osobę i dzieło Pana Profesora Leszka Szewczyka. Rozpoczyna ją niejako sam Profesor swoim wierszem Też chcę. Kolejno odsłaniają się informacje o Jego życiu, wspomnienia bliskich współpracowników i przyjaciół, dokonania naukowe i dydaktyczne (głównie z okresu pracy na KUL-u).