• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Konwersatorium język angielski

Dbając o przyszłość uczniów w naszej placówce oferujemy naukę języka angielskiego w formie konwersatorium. Native Speakerem jest Cleopatra pochodząca z Zimbabwe.

angielski.jpg