• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rodzice

Opłaty

Czesne za pobyt ucznia w naszej placówce w godzinach 8.00-16.30 wynosi jedynie 750 zł. W godzinach 7.00-8.00 funkcjonuje bezpłatna, poranna świetlica szkolna.

Rada rodziców

Zadania Rady Rodziców określa Statut Szkoły oraz regulaminy wewnętrzne.

Zapisy uczniów do szkoły

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do klasy I, IV, VI i VII. Zaletą naszej szkoły jest indywidualne, holistyczne podejście do każdego ucznia.