• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kadra

Kadrę naszego przedszkola tworzą osoby wykwalifikowane i świetnie przygotowane do pracy z małymi dziećmi. Realizując podstawę programową korzystają zarówno z tradycyjnych jak i z nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele naszego przedszkola pracują z wielkim zaangażowaniem, dbają o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, otaczają podopiecznych troską, ciepłem i uśmiechem.

Agnieszka Struska - dyrektor


Jestem absolwentką UMCS, mgr Prawa i Administracji w Lublinie. Ukończyłam kurs przygotowujący do rzetelnego i fachowego wykonywania pracy m.in. (kurs z zakresu zarządzania i organizacji oświatą, kurs – wykonywanie zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji). Uczestniczyłam jako asystent w projektach dla organizacji pozarządowych.

W naszym przedszkolu pełnię funkcję dyrektora.Miałam okazję obserwować i wspierać rozwój placówki od początku jej istnienia.

Dbam o to, aby dzieci w przedszkolu mogły rozwijać swoje zainteresowania w atmosferze życzliwości, wsparcia i bezpieczeństwa.Każdego dnia staram się zarażać dzieci moim pozytywnym nastawieniem, ponieważ jest dla mnie bardzo ważne , aby każde dziecko było szczęśliwe i uśmiechnięte. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji. Zawsze jestem gotowa do pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Lubię kiedy brzuszki przedszkolaków są pełne a sale lśnią czystością.

Czas wolny najchętniej spędzam z rodziną. Prywatnie jestem mamą dwóch synów.

Diana Frączek - nauczyciel


Pełnię rolę wychowawcy grupy starszej "Stokrotki" oraz nauczyciela języka angielskiego. Ukończyłam studia magisterskie na KUL oraz dydaktykę języka angielskiego na AHE. Rozwijam swoje kompetencje poprzez szkolenia np.: pedagogiki zabawy, integracji sensorycznej. Posiadam czteroletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jestem osobą pogodną, opiekuńczą i asertywną.

Praca z wychowankami sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Istotna jest dla mnie zasada asystencji, która podkreśla przyjacielską i wspierającą obecność przy dziecku podczas codziennych zmagań. Szczęście i uśmiech wychowanka stanowią dla mnie największą nagrodę. Prywatnie interesuję się fryzjerstwem oraz lubię spędzać czas jeżdżąc na rowerze.

Dominika Klimczewska - nauczyciel


Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aby dobrze wykonywać swoją pracę uczestniczę w wielu kursach i szkoleniach wzbogacających mnie o nowe doświadczenia. Ukończyłam m.in. kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień), kurs z zakresu Metody Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem oraz kurs bazowy: ABC Autyzmu i Zespołu Aspergera.

Praca z dziećmi jest dla mnie nie tylko przyjemnością, ale także dużą motywacją do zdobywania dalszej wiedzy i umiejętności.

Priorytetem jest dla mnie to, aby każde dziecko czuło się jednakowo ważne i potrzebne. Z radością patrzę na każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka i staram się pomóc mu w tym, aby odnosiło ich jak najwięcej. W codziennej pracy najbardziej cenie sobie uśmiech przedszkolaków oraz ich szczerość w okazywaniu emocji. To właśnie od dzieci, powinniśmy uczyć się spontaniczności oraz radości z małych rzeczy.

Ewelina Chamera - nauczyciel


Pod moimi skrzydłami mam najmłodszą grupę "Żabki". Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam liczne kursy podnoszące kwalifikacje m.in. posiadam uprawnienia na kierownika wycieczek, Io Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a także szkolenia m. in. terapia ręki, bajkoterapia z elementami wizualizacji, terapia przez zabawę, zabawy językowe wspierające naukę czytania, edukacja włączająca. Nasza grupa chętnie poznaje i uczy się otaczającego nas świata poprzez zabawę.

Magdalena Radecka - nauczyciel


Jestem wychowawcą grupy Średniaki "Pszczółki".

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moje pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywałam jako opiekunka. Sprawiało mi to ogromną satysfakcję, a także pomogło ukierunkować w wyborze studiów pedagogicznych.

Priorytetem jest dla mnie to, by rozwijać się i doskonalić warsztat swoich umiejętności oraz podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w odpowiednich kursach i szkoleniach. W swojej pracy staram się pomagać dzieciom w codziennych zmaganiach, otaczać serdecznością i troskliwą opieką. Przynosi mi to mnóstwo radości, wiele uczy, ale również daje poczucie spełnienia.

Dołożę wszelkich starań, aby dzieci w naszym przedszkolu czuły się szczęśliwe, wartościowe, ważne i bezpieczne, a największą nagrodą dla mnie będzie ich uśmiech.

Magdalena Siemińska - Portka - pracownik gospodarczy, pomoc nauczyciela


Dbam o czystość w przedszkolu, i dobry humor naszych przedszkolaków.

Jestem także pomocą nauczyciela, praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. 

Grono pedagogiczne


bez_nazwy.jpeg

Joanna Mielniczek - psycholog


Jestem absolwentką psychologii KUL. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiłam uczestnicząc w licznych szkoleniach i praktykach np.: Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, kurs I° Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, praktyka w Poradni dla osób z autyzmem przy Fundacji ALPHA oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie. Dodatkowe doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami zdobywałam pracując jako asystent rodziny.

Swój warsztat doskonaliłam także będą opiekunką dla dzieci. Od 2014 roku mam przyjemność pełnić funkcje psychologa przedszkolnego.

W swojej pracy staram się przede wszystkim budować szczere i oparte na poczuciu bezpieczeństwa relacje z naszymi wychowankami. Dużo czasu spędzam na wspólnej zabawie z naszymi podopiecznymi, uczestniczę w zajęciach, wyjazdach i wycieczkach. Dzieci w przedszkolu wiedzą, że Pani Psycholog lubi łaskotać, turlać się po dywanie, budować domki z klocków, grać w memory, śpiewać i tańczyć. Dzięki temu mają do mnie zaufanie, chętnie i bez lęku biorą udział w prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Praca z dziećmi jest dla mnie źródłem radości, energii i inspiracji. Nauczyła mnie doceniać wysiłek jaki dzieci wkładają w zdobywanie nowych umiejętności, znaczenie nawet najmniejszych sukcesów i niezwykłą moc zachęty do samodzielności i pochwały. Pozwala mi codziennie obserwować świat małych zdobywców, dla których każde, nawet najmniejsze wyzwanie jest kolejnym krokiem na szczyt.