• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oferta zajęć

W naszej ofercie znajdują się m.in. zajęcia dodatkowe, edukacja domowa, wsparcie specjalistyczne…

  • zwiększony wymiar nauki języka angielskiego - konwersatorium z Native Speakerem
  • wsparcie specjalistyczne - psycholog, pedagog specjalny, logopeda
  • edukację domową