Warning: filesize(): stat failed for upload/polityka_prywatnosci_jestem_11032024[1].docx in /home/jestem/domains/t.jestem.org.pl/public_html/engine/files.php on line 103

Warning: filemtime(): stat failed for upload/polityka_prywatnosci_jestem_11032024[1].docx in /home/jestem/domains/t.jestem.org.pl/public_html/engine/files.php on line 108

Warning: filesize(): stat failed for upload/regulamin_wplaty_jestem_11032024.docx in /home/jestem/domains/t.jestem.org.pl/public_html/engine/files.php on line 103

Warning: filemtime(): stat failed for upload/regulamin_wplaty_jestem_11032024.docx in /home/jestem/domains/t.jestem.org.pl/public_html/engine/files.php on line 108

Warning: filesize(): stat failed for upload/statut_stowarzyszenia_jestem.pdf in /home/jestem/domains/t.jestem.org.pl/public_html/engine/files.php on line 103

Warning: filemtime(): stat failed for upload/statut_stowarzyszenia_jestem.pdf in /home/jestem/domains/t.jestem.org.pl/public_html/engine/files.php on line 108
Stowarzyszenie JESTEM - Stowarzyszenie JESTEM
  • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stowarzyszenie JESTEM

Najnowsze wiadomości


2024-02-27 09:04:43

więcej »

Kim jesteśmy...


Stowarzyszenie JESTEM jest organizacją działającą od 2003 r. nie dla zysku lecz na rzecz pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym także osób niepełnosprawnych. Posiada osobowość prawną. Działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r., ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Stowarzyszenia. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

Nasze motto...


„Jestem, więc potrzebuję Ciebie – Jestem, czyli chcę być dla Ciebie”.

Nasz cel...


Misją Stowarzyszenia jest wspieranie i pomoc dzieciom i młodzieży w uzyskaniu pełnego i integralnego rozwoju osoby.

Cele Stowarzyszenia można zgrupować w różnych obszarach działania:

  1. Działanie na rzecz wczesnej interwencji
  2. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze stwierdzonymi bądź potencjalnymi
  3. Zaburzeniami rozwoju przez umożliwienie im korzystania z edukacji, opieki i wychowania oraz dostępu do nauki, kultury i środowiska naturalnego
  4. Zapobieganie powstawaniu zaburzeń w rozwoju u dzieci i młodzieży
  5. Pomoc w rozwoju zawodowym osobom niepełnosprawnym
  6. Wspieranie integracji społecznej, zwłaszcza osób niepełnosprawnych
  7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
  8. Wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych, edukacyjnych i socjalizacyjnych
  9. Upowszechnianie osiągnięć naukowych służących pełnemu i integralnemu rozwojowi osoby