• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opłaty

Opłaty za przedszkole


Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, nasze przedszkole oferuje Państwu pobyt dziecka w placówce w 2 wariantach:

I wariant

 • Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 06.30 – 17.00
 • Dziecko uczestniczy we wszystkich zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole.
 • Czesne: 450zł/miesiąc

II wariant

 • Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 08.30 – 14.30
 • Dziecko uczestniczy we wszystkich zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole.
 • Czesne: 350zł/miesiąc

Opłaty za wyżywienie


W zależności od czasu pobytu dziecka w naszym przedszkolu do wyboru proponujemy opcje wyżywienia:

Opcja I

przy pobycie dziecka w godz. 06.30-17.00
15 zł – stawka dzienna za wyżywienie, a w tym:

 • śniadanie
 • obiad dwudaniowy,
 • podwieczorek
 • napoje do posiłków

Opcja II

przy pobycie dziecka w godz. 8.30-14.30
12 zł – stawka dzienna za wyżywienie, a w tym:

 • obiad dwudaniowy
 • podwieczorek
 • napoje do posiłków

Opłaty za posiłki są odliczane po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka w przedszkolu. Nieobecność powinna być zgłoszona osobiście lub telefonicznie do godziny 07.00 rano danego dnia. Brak zgłoszenia w odpowiednim czasie skutkuje ponoszeniem opłaty za posiłek mimo nieobecności dziecka. Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje na koniec miesiąca i zostaje uwzględnione przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.

Opłaty za ubezpieczenie


W naszym przedszkolu dajemy rodzicom możliwość grupowego ubezpieczenia dzieci. Koszt ubezpieczenia na dany rok szkolny to ok. 50 zł.

O wyborze firmy ubezpieczeniowej i wysokości ubezpieczenia decydują rodzice na pierwszym zebraniu organizacyjnym. Firma zapewnia całodobowe ubezpieczenie dzieci na cały rok szkolny.

W przypadku zaistnienia szkody należy niezwłocznie powiadomić naszego ubezpieczyciela p. Danutę Siewniak ul. Lawinowa 1/64 20-864 Lublin.

Dane do kontaktu:

tel. kom. +48 604 640 081
e-mail: siewniak@interia.pl
tel. +48 81 741 21 86
fax +48 81 441 95 65

Opłaty dodatkowe


 • Wpisowe: 350zł - opłata jednorazowa na cały okres edukacji przedszkolnej dziecka i bezzwrotna. Wpisowe jest potwierdzeniem zapisania dziecka do przedszkola.
 • Fundusz zabawkowy: 50 zł - opłata raz na rok
 • Wyprawka: 150zł (raz na semestr) opłata przeznaczona na doposażenie w pomoce oraz materiały niezbędne do pracy z dziećmi

Opłaty dodatkowe - opłaty te dotyczą składek na teatrzyki, koncerty, wyjazdy i różne uroczystości.