• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zapisy do przedszkola

Rekrutacja do naszego przedszkola zaczyna się od stycznia danego roku na zasadach powszechnej dostępności. Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 roku życia.

W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy:

  • Maluszki: 2,5 – 3 lata. W przypadku dzieci 2,5 letnich konieczna jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzamy czy dziecko wykazuje odpowiednią dojrzałość emocjonalną, społeczną i poznawczą.
  • Średniaki: 3,5 – 4 lata
  • Starszaki: 5-6 lat