• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Osiągnięcia

Nasze przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami. Wspieramy liczne akcje charytatywne np. szlachetna Paczka, akcja Zdążyć z pomocą, zbiórka nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia, pomoc dla schroniska dla zwierząt itp.

Nasi podopieczni biorą udział w licznych konkursach np. plastycznych lub recytatorskich.