• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w zebraniach, pozwalających na omówienie postępów i zachowania dziecka w przedszkolu, a także spraw bieżących. Zebrania zwykle odbywają się raz na kwartał około godziny 17.