Klub Seniora JESTEM

fundusze_europejskie.jpg

Od stycznia 2018 r. do grudnia 2022 r. Stowarzyszenie JESTEM będzie realizować projekt pn. „Klub Seniora JESTEM”. Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 r.

W ramach projektu zostanie utworzony i będzie funkcjonował Klub Seniora JESTEM, zlokalizowany przy ul. Krochmalnej 47 w Lublinie, w budynku obok kościoła pw. św. Teresy. Projekt jest skierowany do 50 osób w wieku 60 lat i więcej z lubelskich dzielnic Za Cukrownią, Wrotków i Czuby.

Klub Seniora JESTEM będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem projektu jest Gmina Lublin.

Wartość projektu: 1 639 574,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 393 638,24 zł