• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stowarzyszenie JESTEM zatrudni pracownika biurowo-administracyjnego do obsługi biura

Stowarzyszenie JESTEM zatrudni pracownika biurowo-administracyjnego do obsługi biura w ramach projektu pt. Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia JESTEM w wymiarze ¾ etatu.

ZADANIA:

  1. obsługa bieżącego funkcjonowania biura, w tym pracownik odpowiada za tworzoną dokumentację związaną z działaniami Stowarzyszenia oraz wnioskowanym zadaniem, obsługę korespondencji, kontaktów z osobami i instytucjami korzystającymi z oferty organizacji, 
  2. ustalanie harmonogramów spotkań i zadań personelu i wolontariuszy, obsługę zapisów na spotkania i wydarzenia realizowane przez stowarzyszenie, 
  3. robocze kontakty z księgowością i jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia (obecnie: szkoła, przedszkole, klub seniora) 
  4. bieżąca obsługa kanałów społecznościowych, budowa bazy kontaktów (osób) zainteresowanych działaniami 
  5. organizacja, przygotowanie i wysyłanie mailingu i newsletterów 
  6. przygotowanie i koordynowanie kampanii promocyjno-marketingowej.