Projekty

  1. Projekt „Akademia Przedszkolaka” na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom w rozwoju dzieci, które nie chodzą do przedszkola projekt realizowany jest w rytmie roku szkolnego od 2005 roku
  2. Projekty edukacji rozwojowej „Mały Afrykanin”, „Zaczarowane podróżne do Afryki”, których celem jest przybliżenie dzieciom sytuacji ich rówieśników w krajach Afryki
  3. Projekt „Trudne uczucia”, którego celem jest uczenie dzieci konstruktywnego radzenia sobie z niechcianymi (negatywnymi) emocjami; projekt realizowany cyklicznie od 2005 roku
  4. Projekt „Spraw dziecku radość! Podaruj mu przeżycie sukcesu” – zajęcia rozwijające dla dzieci, w tym dla małych dzieci z rodzicami; projekt realizowany cyklicznie od 2006 roku
  5. Projekt „Takie moje wędrowanie” na rzecz wsparcia młodzieży Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
  6. Projekty szkoleniowe dla pracowników oświaty, opieki społecznej i rodziców