• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zajęcia tematyczne

  • Piłka nożna - zajęcia z piłki nożnej to idealna okazja do spożytkowania dziecięcej energii. Podczas zajęć, prowadzonych pod okiem profesjonalnego trenera, dzieci uczą się koordynacji ruchowej, współpracy w grupie oraz przyswajają zasady fair play.
  • Basen - uczęszczając na te zajęcia dzieci uczą się czterech sportowych stylów pływackich: grzbietowy, kraul, żabka i delfin oraz pływania stylami ratowniczymi. Instruktorzy przekazują dzieciom wiedzę jak w bezpieczny sposób bawić się w środowisku wodnym. Zajęcia z pływania to również okazja do wykształcenia w dziecku poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, zdyscyplinowania oraz wewnętrznej motywacji.
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Teatr
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Metoda Ruchu Rozwijającego 
  • Trening efektywnej nauki
  • Bajkoterapia